WINICTA

Time Flow

Idag är det lördag och det innebär ledigt. Senaste veckorna har bara rusat förbi. Det går så fort att jag inte ens hinner blinka innan det är fredag vilket får mig att fundera på ens uppfattning om tid.

Jag skulle säga att det var år sedan jag uppfattade att tiden gick så här fort. Tidigare har jag tyckt att tiden står stilla. Jag tror att det beror på att jag är inne i ett flow just nu. Att min uppfattning om tid och min prestation är synkade.

Det här med tid är väldigt faschinerande tycker jag eftersom vi alla står lika inför tiden, men hur kommer det då sig att vi alla använder vår tid så olika? Det sägs att vi ska leva mer i nuet precis som barn gör, samtidigt vill de flesta människor tänka långsiktigt för att kunna planera för en bättre framtid.

En människas uppfattning för tid kan kopplas till en människas beteendemönster som i sin tur påverkar vem vi är och vem vi blir. Hur vi förhåller oss till det förflutna är också något som påverkar oss som individer. Kan vi släppa det som har varit bakom oss och ta lärdom av det eller lever vi kvar i den tid som har varit?

Men om vi går tillbaka till tidsflow. Så har jag uppmärksammat några saker som får mig att känna flow.

  1. Jag känner en tillräcklig intullektuell stimulans.
  2. Jag gillar det jag gör.
  3. Att jag inte känner oro.
  4. Jag ser framsteg i processen.

När jag tänker tillbaka så stämmer det här ganska bra in på mitt liv. Jag har nog ofta känt att jag inte blir tillräckligt utmanad i främst jobbsammanhang vilket gör att livet står lite still. Jag behöver få utlopp för min energi annars verkar den ta sig uttryck i andra situationer. Ungefär som med människor som har ADHD. Lite så fungerar jag också. Jag behöver en intullektuell stimulans. Annars ruttnar jag. Därför är jag nog ganska snabb i mitt jobb ibland. Jag försöker pressa mig på tid när själva uppgiftern är tråkig. Så här håller jag på. Hur mycket hinner jag göra på en arbetsdag?

Nu när jag har lagt om kosten också märker jag en stor förbättring i det kognitiva. Jag känner mig mycket mer klartänkt. Jobbet går fortare och jag “ser” saker på ett annat sätt. Den där hjärndimman är som bortblåst. Helt fantastiskt. Jag önskar att fler kunna få uppleva den här mentala klarheten. Det skulle förmodligen bota väldigt mycket ångest och oro.

Today is Saturday and it is building free. The last few weeks have just rushed by. It goes so fast that I do not even have time to blink before it is Friday must make me think about one’s perception of time.

I would say that it was years since I feltt that time went by so fast. In the past, I have had the feeling of that time stands still. I think it’s because I’m in a flow right now. That my perception of time and my performance are synchronized.

The question about time really is is very fascinating. I think because we all are equally facing time how come we all use our time so differently? It is said that we should live more in the present as the children do, at the same time most people want to think long-term to be able to plan for a better future.

A person’s perception of time can be linked to a person’s behavioral pattern, which in turn affects who we are and who we become. How we relate to the past is also something that affects us as individuals. Can we let go of what has been behind us and learn from it or do we live on in the time that has been?

But if we go back to reflection about what time flow really is. I have noticed some things that make me feel flow.

I feel an intellectual stimulus.

I like what I do.

I don’t feel anxious.

I see progress in the process.

When I think back, this fits in pretty well with my life. I have probably often felt that I am not challenged enough in mainly work contexts, which means that life is a bit boring. I need to get an outlet for my energy otherwise it seems to manifest itself in other situations. Much like with people who have ADHD. That’s a bit how I work too. I need an intellectual stimulus. Otherwise I rot. That’s why I’m probably pretty fast in my job sometimes. I try to push myself on time when the task itself is boring. This is how I do it. How much time do I have to do in one working day? In other words I sometimes think that others are way to slow at what they do. I can also get irritated when I get the same salary as others but manage plenty more tasks at the same time.

Now that I have changed my diet, I also notice a great improvement in the cognitive. I feel much more clear-minded. The job goes faster and I “see” things in a different way. That brain fog is like blown away. Totally fantastic. I wish that more people could experience this mental clarity. It would probably cure a lot of anxiety and worry.

Föregående

Long Time No See

Nästa

How is it Going With Keto?

  1. Whats up very nice blog!! Guy .. Beautiful .. Superb .. Bernadene Sheppard Babb

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén