Idag fyller min kära mamma år och jag hade egentligen planer på att åka och besöka henne. Tanken var att jag skulle ta tåget till Sala och möta upp henne och sen skulle vi ha en heldag tillsammans för att sedan åka hem på söndagen. Tyvärr blev hon sjuk och var tvungen att ställa in. Så nu har vi bokat om det till en annan helg längre fram.

Så idag vet jag faktiskt inte riktigt vad jag ska hitta på mer än att titta lite på film, läsa någon bok kanske. Fast det gillar jag också.

Något jag har funderat på senaste tiden är mitt behov till att uttrycka mig kreativt. Det är något som jag tror är jätteviktigt för mig. Det känns som att jag måste det. Det lustiga är att jag såg ett klipp med Jordan Peterson om just detta med kreativa personer och hur de måste kunna uttrycka sig. Han beskriver att kreativa personer “dör” om de inte får uttycka sin kreativitet. Precis så känner jag. Jag tror faktiskt att jag dör lite inombords om jag inte får uttrycka den.

Som yngre älskade jag att baka, fotografera, redigera foton, leka i photoshop, blogga, sminka mig. Det var roligt att få skapa något. Leka med färger, former och text. Det fanns inga regler utan det var bara fantasin som satte gränser. Jag blev även bättre och bättre med tiden allt eftersom jag lärde mig mer.

När jag tittar tillbaka på tiden i skolan tyckte jag faktiskt att de kreativa ämnena, alltså bild, syslöjd, hemkunskap (dock inte musik) var de roligaste ämnena. På gymnasiet hade vi en kurs i digital bild. Det var den roligaste kursen på under hela gymnasietiden. Även matte var helt okej. Kanske för att jag aldrig hade särskilt svårt för matten trots att jag kunde ha ansträngt mig lite mer för ett bättre betyg. Det här får mig att fundera över varför jag inte valde ett mer kreativt yrke. Jag borde bli mer kreativ på min fritid igen.

Today is my dear mother’s birthday and I actually had plans to go and visit her. The idea was that I would take the train to Sala and meet her and then we would have a full day together and then I would take the train home on Sunday. Unfortunately, she became ill and had to cancel. So now we have rebooked it for another weekend later in november.

So today I actually don’t really know what to do more than watch a movie, read a book maybe. But I like that too.

Something I have been thinking about lately is my need to express myself creatively. This is something that I think is very important to me. It feels like I have to. The funny thing is that I saw a clip with Jordan Peterson about just this with creative people and how they must be able to express themselves. He describes that creative people “die” if they are not allowed to express their creativity. That’s exactly how I feel. I actually think I’ll die a little inside if I’m not allowed to express it.

When I was younger, I loved baking, photography, editing photos, playing in photoshop, blogging and being creative with make-up. It was fun to create something. Play with colors, shapes and text. There were no rules, only the imagination could set limits. I also got better and better with time as I learned more.

When I look back on my time at school, I actually thought that the creative subjects such as painting, needlework, home knowledge (but not music) were the most fun subjects. In high school we had a course in digital image. It was the most fun course of them all. Even if math was quite okay. Maybe because I never had a particularly hard time with math, even though I could have put in a little more effort for a better grade. This makes we think about why I didn’t chose a more creative job. Maybe I should be more creative on my free time.