Jag har precis kommit igång med min spinning igen. Det känns väldigt roligt! Jag har alltid haft en kärlek till spinning. Eller ja, de senaste 10 åren iaf. Jag började när jag runt 17 tror jag. Jag behövde träna och gick på ett spinningpass eftersom en vän till mig brukade gå på spinning när vi gick i skolan tillsammans. Så jag tänkte att jag kunde gå på ett pass för att prova. Jag minns att jag tyckte att det var jätte jobbigt i början. Jag förstod inte alls hur killarna i 40+ kunde tycka att det där var roligt.

Med tiden blev jag bättre och bättre. Det som gjorde att jag fastnade för det var faktiskt för att ledarna var så otroligt duktiga. De var inspirerande och motiverande. På den tiden gick jag på Nordic Wellness i Hammarby Sjöstad och där hade de RPM. Så du kände alltid igen klassen oavsett vem som var ledaren eller vilket gym i kedjan du gick till.

När jag sedan flyttade där ifrån tappade jag kontinuiteten i spinningen men brukade gå då och då. Sen flyttade jag över till sats år 2014 (isch) och har varit trogen medlem sedan dess. Jag måste tyvärr säga att SATS är lite dåliga på spinning. Det gäller att försöka hitta en ledare som har grym musik, bra koreografi, och som har en duktig instruktör. Det är tyvärr ingen lätt kombination har jag märkt. Däremot när det är riktigt bra musik och en bra ledare då känns det som att jag blir till en maskin. Jag får rysningar i hela kroppen och en enorm kick av adrenalinet. Det är en fantastisk känsla. Sedan går man där ifrån nöjd, glad och har energi hela dagen.

Det som jag älskar med spinning är att köra högintensivt. När jag började med spinning fick jag lära mig att köra med pulsband och har med tiden köpt en egen pulsklocka och även ett par spinningskor så klart. Min klocka heter Vivoactive 4S med GPS. Kan skriva lite om den i ett annat inlägg. När du mäter pulsen får du verkligen ut maximalt av din träning om du inte vill mäta ditt spinningpass utifrån cykelns mätenheter (watt, kadens) (det bästa är att mäta båda två om du gillar att jämföra ditt resultat så klart).

Det finns en del forskning på HIT-träning (High intensity interval training). En del forskning säger att det är mycket bättre än vanlig konditionsträning och en del forskning visar på att det stressar kroppen (vilket det gör, men en kortvarigare stress).

Av egen erfarenhet är det viktigt att inte slarva med att vila. Tränar du för hårt och för ofta kommer det bli negativt för kroppen. Lägger du på vardagsstress ovanpå träningsstressen, ja då finns risken för att det blir riktigt dåligt för kroppen.

Däremot ska man inte vara rädd för att ta i. Det är en enorm boost för immunförsvaret att träna högintensitvt. Blanda det med lite styrketräning så har du gjort din kropp en stor tjänst.

Om du vill veta mer om pulsträning kan du läsa denna artikel.


I just started my spinning again. It feels very fun! I’ve always had a love for spinning. Or at least for 10 years. I started when I was around 17 I think. I needed to exercise. I knew that my friend did go to spinning classes when we went to school together and enjoyed it. So I thought I could go on a workout to try. I remember thinking it was really hard at first. I did not understand at all how the guys in 40+ could think it was fun.

Over time, I got better and better. What made me stick to it was actually because the leaders were so incredibly good. They were inspiring and motivating. At that time I went to Nordic Wellness in Hammarby Sjöstad (a place in Stockholm) and they had a class called RPM. So you always recognized the class no matter who was the leader or what gym you went to.

When I then moved from there, I lost the continuity of spinning but used to go from time to time. Then I moved over to another gym called SATS in 2014 (isch) and have been a loyal member ever since. I have to say, unfortunately, that SATS are a bit bad at spinning classes. It is important to try to find a leader who has great music, good choreography, and who has a good instructor. Unfortunately, it is not an easy combination, I have noticed. On the other hand, when it’s really good music and a good leader then it feels like I’m becoming a machine. I get shivers all over my body and a huge kick of adrenaline. It’s a great feeling. Then you leave satisfied, happy and have energy all day.


What I love about spinning is doing high intensity work-outs. When I started spinning, I learned to exercise with a heart rate monitor and over time have bought my own heart rate monitor and also a pair of spinning shoes of course. My watch is called Vivoactive 4S with GPS. Can write a bit about it in another post. When you measure your heart rate, you really get the most out of your training if you do not want to measure your spinning session based on the bike’s measuring units (watts, cadence) (it is best to measure both if you like to compare your results of course).


There is some research on HIT training (High intensity interval training). Some research says that it is much better than regular cardio and some research shows that it stresses the body (which it does, but a shorter duration). I haven’t red all the since but I think the most important thing is to find an exercise you like.

From personal experience, it is important not to neglect to rest. If you train too hard and too often it will be negative for the body. If you put everyday stress on top of the training stress, well then there is a risk that it will be really bad for the body.
However, you should not be afraid of intensive work-outs. It is a huge boost for the immune system to train high-intensity. Mix it with a little strength training and you have done your body a great service.