Jag skrev tidigare om att jag hade en GPS klocka från garmin kallad VivoActive 4S. Den använder jag inprincip varje gång jag tränar. När jag tittade på klockor ville jag ha en klocka som hade följande funktioner:

GPS
Spotify
Water resistance
Heart rate monitor
Kortbetalningsfunktion

Efter att ha tittat runt lite hittade jag då Garmin VivoActive 4S. Jag har färgen Rose gold. Jag älskar den! Jag slipper ta med telefonen när jag ska gå ut och springa eftersom jag kan bara ladda ner mina spotifylistor till offineläget och sen ansluta min bluetoothhörlurar. Jag kan även betala med klockan, simma med den och har sedan ett antal överflödiga träningsfunktioner.

Det finns en mängd olika träningsformer som klockan kan anpassa sig efter. Du kan även koppla ihop den med exempelvis kadensmätare (jag har aldrig provat).

Förutom detta så älskar jag PAY-funktionen eftersom jag är glömsk av mig och glömmer ofta kortet i fel jackficka när jag ska gå ner till ICA för att handla.

En annan GRYM funktion med klockan är du samlar all data i en app som heter Garmin Connect. Där ser du all din utförda träning med all data. Du kan även se diverse hälsomarkörer såsom kroppens “batteristatus”, sömn, andning, stress och dagliga steg. Du kan även lägga till alarm som vibrerar, diverse utmaningar och vinna utmärkelser. För oss kvinnor finns även en kalender för vår menscykel.

Summan av kardemumman är det faktiskt den bästa investeringen jag har gjort i träningsväg förutom kanske spinningskorna då. Den är lite dyr, men jag använder den jämt vid konditionsträning, men dock sällan vid styrketräning. Där tycker jag inte att den fyller någon vidare funktion mer än kanske att se sin puls.

Om du inte har lust eller kan lägga så mycket pengar på en klocka tycker jag att du absolut ska titta på Garmin forerunner eller VivoActive 3. Mycket klocka för pengarna.

I wrote earlier that I had a GPS watch from garmin called VivoActive 4S. I use almost everytime I work out. Before I baught mine I wanted watch that had the following features:
GPS
Spotify
Waterproof
Heart Rate Monitor
Card Payment Feature


After looking around a bit, I found the Garmin VivoActive 4S. I have the color Rose gold. I love it! I don’t ever need to bring my phone with me when I go out and run and listen to music at the same time. I only need to download my spotify playlists to offline mode and then connect my bluetooth headset. I can also pay with the watch, swim with it and it also comes with a great number of other training features.

There are a variety of workouts that the watch can adapt to. You can also connect it with, for example, a cadence meter (I have never tried it).
In addition to this, I love the PAY function because I am forgetful of myself and often forget the card in the wrong jack pocket when I go down to ICA to shop.

Another GREAT feature with the watch is you collect all the data in an app called Garmin Connect. There you see all your training with all the data. You can also see various health markers such as the body’s “battery status”, sleep, breathing, stress and daily steps. You can also add vibrating alarms, various challenges and win awards. For us women, there is also a calendar for our menstrual cycle.
To sum up this is actually the best investment I have made in training, except maybe the spinning shoes then. The watch is a bit expensive, but I use it regularly for cardio training, but rarely for strength training. In strength training, I do not think it fulfills any further function more than perhaps to see my pulse.
If you do not feel like it or that you don’t have the possibility to spend so much money on a watch, I think you should definitely look at the Garmin forerunner or VivoActive 3. Great watch for the money.