WINICTA

How is it Going With Keto?

Jag har nu ätit enligt LCHF i kanske två månader plus några månader med clean eating innan dess. Jag tänkte att jag skulle utvärdera lite vad som har hänt hittills.

Det första som hände var att ångesten och oron har minskat dramatiskt. Jag tror dock att det har att göra med en livsstilsförändring också och inte bara pga kosten. Jag känner mig mycket lugnare och har en jämnare energi genom dagen. Även om jag något segare så tycker jag det känns mer hållbart i långa loppet. Jag orkar en hel dag på jobbet, träna och göra middag utan att känna mig helt slutkörd på kvällen även om vissa dagar så klart gör mig tröttare än andra.

Jag har inte gått ner något i vikt, men samtidigt har jag inte kämpat för det heller. Jag har nog snarare gått upp 2 kilon sen i somras. Däremot är det inget jag bryr mig särskilt mycket om eftersom jag försöker ställa om mitt mindset att äta när jag är hungrig på “riktigt” vilket har varit lite svårt för mig som tycker om att äta och som ibland använder mat som ett verktyg i situtioner jag egentligen är rastlös.

Jag har inte längre någon panikhunger. Förut kunde jag få panikhunger när jag inte ätit med jämna mellanrum. Speciellt om jag hade tränat. Nu har jag aldrig det längre. Visst, jag känner hunger inte men inte alls på samma sätt.

Jag har en betydligt högre koncentrationsförmåga än några månader tillbaka. Det är som natt och dag. Det är helt fantastiskt hur jag uppmärksammar saker nu som jag tidigare inte alls kunde uppmärksamma.

Jag känner mig betydligt gladare. Jag börja känna igen mig själv såsom jag var för några år sedan.

Jag fryser inte på samma sätt nu som jag gjorde förut. Det beror nog på att kroppen inte går på svält eller att förbränningen har höjts en aning. Det är en otrolig känsla att kunna gå ut och inte känna att man vill ta på sig ett täcke för att känna sig varm.

Hittills är det många fler fördelar än nackdelar. Det som jag tycker är segt är att jag inte riktigt är van att träna på dieten än. Kroppen är definitivt inte anpassad till att använda fett som energikälla. Jag hoppas att det kan vända inom en tid.

I have now been eating according to the keto diet for maybe two months plus a few months of clean eating before that. I thought I would evaluate a bit what has happened so far.

The first thing that happened was that anxiety and worry have decreased dramatically. However, I think it has to do with a lifestyle change as well and not just because of diet. I feel much calmer and have a more even energy throughout the day. Even though I’m a little slower in the energy, I think it feels more sustainable in the long run. I can manage a whole day at work, work out and make dinner without feeling completely exhausted in the evening, even though some days of course make me more tired than others.

I have not lost any weight, but at the same time I have not fought for it either. I have probably rather gained 2 kilos since the summer. However, it is not something I care much about because I try to change my mindset to eat when I am hungry for “real” which has been a bit difficult for me who likes to eat and who sometimes uses food as a tool in situations when I feel restless.

I no longer have any panic hunger. Before, I could get hunger pangs when I did not eat at regular intervals. Especially if I had worked out. Now I never have it anymore. Sure, I do feel hungry, but not in the same way as before.

I have a much higher ability to concentrate than a few months ago. It’s like night and day. It’s amazing how I pay attention to things now that I could not pay attention to before.

I feel much happier. I’m starting to recognize myself as I was a few years ago.

I’m not freezing in the same way I did before. This is probably due to the fact that the body does not go hungry or that the metabolism has been raised slightly. It’s an incredible feeling to be able to go out and not feel like you want to put on a blanket to feel warm.

So far, there are many more advantages than disadvantages. What I think is tough is that I am not really used to exercising on the diet yet. The body is definitely not adapted to using fat as an energy source. I hope it can turn around in a while.

Föregående

Time Flow

Nästa

To Be Different

2 kommentarer

  1. I visited multiple web sites except the audio quality for audio songs current at this web page is genuinely fabulous. Siana Der Arber

  2. You have noted very interesting points! ps decent site. Berte Sergio Mozart

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén